Jan Holmsgaard A/S er et rådgivningsfirma, som primært beskæftiger sig med prof. bestyrelsesarbejde samt konsulentarbejde

  +45 3111 1678
  info@janholmsgaard.dk

Udvalgte kunder jeg har arbejdet sammen med

Profil

Jeg er en erfaren forretningsmand, der har baggrund i den finansielle sektor samt med over 30 års erfaring fra selvstændig virksomhed i ejendomshandel, forsikringsmægler, tekstil- og detailhandel og konsulentbranchen.

Tillige har jeg i 2015 suppleret min teoretiske uddannelse med en eMBA in Business Psychology hos Business Institute, samt tidligere en certificering som bestyrelsesformand hos Board Governance.

Herudover har jeg, som prof. bestyrelsesmedlem, erfaring fra IT-branche, grafisk branche, bygge- og anlægsbranche, produktionsvirksomheder og handelsvirksomheder. Har arbejdet både i danske virksomheder som internationale virksomheder, hvor jeg har været del af den skandinaviske ledelse.

Jeg arbejder sammen med ejerledere og direktioner vedr. strategi, afsætning, organisation, økonomi og finansiering samt ikke mindst coaching og mentoring.

Kompetencer:

Bestyrelsesledelse, forhandlingsstyrke, handlekraft, købmandskab, strukturering, teamorientering, coaching og mentoring.

Kendetegn:

 •   ENGAGEMENT

  - yder altid en stor indsats for virksomheden

 •   TROVÆRDIGHED

  - er tillidsvækkende og tillidsskabende

 •   HANDLEKRAFT

  - sætter ting i sving og har stor personlig drive

 •   AUTORITET

  - har naturlig myndighed og konsekvens i handling

 •   MENNESKELIGHED

  - har stor livserfaring, rummelighed og tolerance.

Prof. bestyrelsesarbejde

Et eller flere eksterne bestyrelsesmedlemmer er i dag et MUST for virksomheder, der vil have dynamik i bestyrelsesarbejdet og synlige resultater på både kort og lang sigt.

Tillige er det efterhånden et krav, at eksterne bestyrelsesmedlemmer – udover praktisk erfaring og specifikke kompetencer, tillige har bestået en eksamen og har certificering som prof. bestyrelsesmedlem.

Jeg har gennem de sidste 20 år en alsidig erfaring i prof. bestyrelsesarbejde og er tillige certificeret bestyrelsesformand hos Board Governance. Har desuden siden medio 2014 været partner i ASNET Board. www.asnet.dk.

Kompetencer:

 • Bestyrelsesledelse
 • Forhandlingsstyrke
 • Handlekraft
 • Købmandskab
 • Strukturering
 • Teamorientering
 • Coaching
 • Mentoring

Arbejdsmetoder:

 • Hurtig fastlæggelse af virksomhedens nuværende udviklingsstadie – Ground Zero
 • Plan for værdiskabelse for bestyrelsens arbejde
 • Udarbejdelse af arbejdsgrundlag for bestyrelsen
 • Fastlæggelse af arbejdsmetoder
 • Udvikling af bestyrelsen som et team, samt individuelt
 • Rollefordelingen mellem bestyrelse og direktion/ejer

Virksomhedskonsulent

En ekstern virksomhedskonsulent kan være en katalysator til virksomhedens vækst og udvikling, og/eller hjælpe virksomheden gennem en svær periode eller konkrete store udfordringer, hvad enten det er økonomi, afsætning, produktion, organisation eller forretningsudvikling.

Udover specifikke kompetencer og mange års erfaring fra lederjobs og/eller egne virksomheder, så er virksomhedskonsulenten tillige en fortrolig sparringspartner for ledelsen/ejeren, hvor denne kan få en objektiv neutral dialog omkring både operationelle som strategiske tiltag.

Jeg har gennem de sidste 30 år en alsidig erfaring i danske og internationale virksomheder, primært i den finansielle sektor, konsulentbranchen samt i detail- og grossistleddet i mærkevarebranchen.

Tillige har jeg stor erfaring fra prof. bestyrelsesarbejde gennem de sidste 20 år i en lang række nordjyske virksomheder.

Kompetencer:

 • Ledelse/ledelsesudvikling
 • Strategi, herunder Mission, Vision, Værdigrundlag, Forretningsområder og handlingsplaner (Gameplans)
 • Afsætning, herunder eksport
 • Finansiering, herunder eksterne og offentlige støttemuligheder
 • Økonomi og regnskab, herunder jura og forsikringsforhold
 • Coaching og mentoring af direktion og/eller ejere

Arbejder ofte i forløb, hvor virksomheden får støtte fra Væksthus Nordjylland, og således med mulighed for at få refunderet op til 50% af timehonorar.

Kontakt mig for en uddybende orientering og referencer.

Executive Coach

Coaching – ”The friendly Pain in the Neck”.

Mennesker i udvikling skaber virksomheder i vækst og coaching frigør ekstra energi til at sætte ting i sving.

Jeg executive coacher udelukkende virksomhedsejere og/eller adm. direktører, direktionsmedlemmer samt funktionschefer, der har lyst til at komme videre med firmamæssige og/eller jobmæssige udfordringer.

Udgangspunktet er, at alle mennesker har de ressourcer og egenskaber, de behøver for at skabe de resultater, de ønsker. Den der bliver coachet (fokuspersonen) har således selv svarene, mens coachen stiller spørgsmålene på en anderledes måde, så der skabes nye vinkler og perspektiver – samt besluttes konkrete handlinger enten i form af RESULTATMÅL eller PROCESMÅL.

Proces

Executive coaching er således en proces, som normalt består af op til 5 sessioner, og hvor fokuspersonen hver gang har en konkret opgave med hjem, der skal arbejdes med og gives feedback til coachen.

Uddannelse

Jeg er int. certificeret coach via ICC (International Coaching Community), og har tillige bestået NLP Master practitioner og Stifinder uddannelsen via Patfhinder A/S, samt certificeret i test af enkeltpersoner og teams hos JTI (Jungs Type Index), JBTA (Jung Baseret Type Analyse) og Teamdiamanten.

Kontakt mig for en uddybende orientering og referencer.

Executive Mentor

En mentor kendes helt tilbage fra de gamle grækere, hvor Odysseus’ ven Mentor under dennes fravær tog sig af hans søn, som rådgiver og vejleder.

Jeg er executive mentor for virksomhedsejere og/eller adm. direktører og øvrige direktionsmedlemmer, som har behov for sparring og konkret mentoring omkring firmamæssige og/eller jobmæssige udfordringer.

Erhvervsbaggrund

Jeg har mere end 30 års erfaring fra egne virksomheder, direktions- og lederjobs og bestyrelsesposter i den finansielle sektor, detail- og grossistbranchen og konsulentbranchen, samt pt. ejer af konsulentvirksomhed og medejerskab i to IT-virksomheder.

Som iværksætter har jeg været med til at etablere 4 virksomheder, og har gennemført turnarounds i flere virksomheder. Jeg har prøvet både op- og nedture med salg af virksomheder og lukninger, så jeg kender ejerens/ledelsens udfordringer særdeles godt.

Refleksion

Når jeg kigger tilbage på karrieren, har jeg ofte selv reflekteret over, at der var tidspunkter, hvor jeg gerne selv ville have haft muligheden for at drøfte konkret udfordringer eller opgaver med en erfaren mentor.

Det gode ved erfaring er, at den kommer med alderen og de udfordringer og opgaver, som man løser hen over tiden, men spring frem i køen og få erfaringen med allerede nu ved at bruge en mentor, som din personlige rådgiver og vejleder.

Kontakt mig for en uddybende orientering og referencer.